ประวัติความเป็นมาจากปี 1980 ที่โรงงานผลิตและจำหน่ายผ้าฝ้ายเข้าสู่ตลาดค้าส่งในย่านสำเพ็ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย จนกระทั่งปี 1993 บริษัท กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำเนิดขึ้นจากการพัฒนากิจการที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในอดีต ด้วยพื้นฐานแนวคิดและความเชื่อที่ว่า

"ธรรมชาติในโลกจะลดน้อยลง และสารเคมีต่างๆ จะเพิ่มมากขึ้น"เพราะจากการมองเห็นความพยายามในการพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรม การผลิตสินค้าที่มีวัตถุดิบเป็นอันตรายต่อชีวิต รวมถึงการสร้างเทคโนโลยีอีกมากมายที่ทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบัน แต่ความเจริญเหล่านั้นกลับเข้ามาแทนที่วิถีเรียบง่ายที่เราคุ้นเคย และทำให้เรามีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติแท้จริงลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ ผลกระทบโดยตรงที่ได้มานี้ จึงทำให้เรามีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนเดิม อีกทั้งเราต่างขาดการดูแลและละเลยที่จะเอาใจใส่กับร่างกาย ทั้งสุขภาพทางกายและใจเป็นสำคัญ
กรีน ค๊อตตอน (ประเทศไทย) ได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้มาเนิ่นนาน และคาดถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาและผลิตสินค้าที่มีแก่นของความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนได้มีทางเลือกในการใช้สินค้าจากธรรมชาติที่เหมาะสมกับตนเองและคนรอบข้างที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นสำคัญ ไม่เพียงแค่เรื่องอาหารการกินเพียงอย่างเดียว

จากความเชื่อและปัจจัยแวดล้อมข้างต้น จึงเป็นที่มาของผลิตสินค้าที่ได้จากธรรมชาติอย่างเส้นใยของดอกฝ้าย ที่ผ่านกระบวนการปั่นและทอโดยไม่ฟอกขาวและไม่พึ่งพาสารเคมีเจือปน อีกทั้งยังเลือกใช้รูปแบบลักษณะสินค้าสำหรับมนุษย์และการตัดเย็บผ้าที่เรียบง่าย เน้นการสวมใส่และการใช้งานที่สบายตัว ไม่ระคายเคืองผิวเวลาที่ถูกสัมผัส กรีน ค๊อตตอน (ประเทศไทย) มั่นใจว่า สินค้าที่ผลิตจากเส้นใยดอกฝ้ายที่เราคัดสรรและสร้างสรรค์นี้ จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมคืนธรรมชาติให้กับโลกของเรา ไปพร้อมๆ กับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าจากธรรมชาติเพื่อทุกคนต่อไป